Etykieta parkingowa, czyli podstawowe zasady savoir vivre podczas parkowania – jakich zachowań się wystrzegać?

Na czym polega prawidłowe parkowanie? Oczywiście, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, ale równie ważne jest, by zaparkowane przez nas auto nie utrudniało poruszania się lub postoju innym użytkownikom. O jakich zasadach etykiety parkingowej warto pamiętać?

Etykieta parkingowa

Parkowanie a znaki drogowe

Kodeks drogowy wskazuje, że zatrzymanie i postój dozwolone są tylko w miejscach, w których pojazd z dostatecznej odległości jest widoczny dla innych kierowców i jednocześnie nie powoduje ani zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, ani jego utrudnienia. Aby nie zostać ukaranym mandatem, lepiej stosować się do znaków określających sposób zatrzymania lub postoju pojazdu. Jakie znaki zakazu parkowania i postoju są szczególnie istotne?

 •       B-35 „zakaz postoju”,
 •       B-36 „zakaz zatrzymywania się”,
 •       B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
 •       B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,
 •       B-39 „strefa ograniczonego postoju”,
 •       Tabliczka T-24 – umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 wskazuje, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
 •       Tabliczki T-25 – stosowane są ze znakami B-35 – B-38, oznaczają początek, kontynuację lub uchylenie zakazu przed skrzyżowaniem.
 •       Tabliczka T-26 – wskazuje, że zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania obejmuje całą stronę placu,
 •       D-18 „parking”,
 •       Tabliczki T-30 – wskazują sposób parkowania.

Postój a zatrzymanie

 • Zatrzymanie – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę.
 • Postój – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Czy można zaparkować auto na chodniku?

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t mogą parkować na chodniku. Jest to dopuszczalne, jeśli:

 • pojazd zaparkowany jest na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi,
 • na danym odcinku nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju,
 • przestrzeń pozostawiona dla pieszych nie utrudni im poruszania się (i nie jest mniejsza niż 1,5 m),
 • pojazd umieszczony na chodniku przednią osią nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Gdzie obowiązuje zakaz parkowania?

Są miejsca, w których parkowanie jest bezwzględnie zabronione. Pojazdu nie wolno zatrzymywać m.in. na przejazdach kolejowych i tramwajowych, na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów, na drogach dla rowerów, w tunelach i na wiaduktach, na pasie pomiędzy jezdniami, na autostradach i drogach ekspresowych (w miejscach innych niż do tego wyznaczone). Postój zabroniony jest w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd innych pojazdów (chodzi w szczególności o takie miejsca jak bramy wjazdowe, bramy garażowe, miejsca postojowe), utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu, przed i za przejazdami kolejowymi, w strefie zamieszkania – w innych miejscach niż do tego wyznaczone.

Mandat za nieprawidłowe parkowanie

Za złe parkowanie można dostać nawet 5 tys. zł kary. Taka kara grozi kierowcom, którzy zaparkują na miejscu przeznaczonym dla samochodów elektrycznych. Mandat w wysokości 5 tys. zł może otrzymać także kierowca pojazdu bezemisyjnego, jeśli zajmie miejsc postojowe oznaczone „EV ładowanie”, nie ładując auta. Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych może kosztować 800 zł i 5 punktów karnych, a zaparkowanie na takim miejscu i posługiwanie się sfałszowaną kartą parkingową – 1200 zł i 5 punktów karnych. Inne wykroczenia karane są nieco mniej surowo, np. od 100 do 300 zł oraz 1 punkt karny przewiduje taryfikator za zatrzymanie lub postój w warunkach niedostatecznej widoczności. Mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karnych można dostać np. za niestosowanie się do znaków wyrażających zakaz zatrzymywania oraz zakaz postoju, nieprawidłowe parkowanie na chodniku, parkowanie przy lewej krawędzi jezdni czy zatrzymanie pomiędzy jezdniami.

Jak nie parkować?

Kultura na drodze w kontekście parkowania to nie tylko stosowanie się do przepisów oraz znaków zakazu parkowania i postoju. Najważniejsze, żeby parkować w sposób, który nie utrudnia poruszania się innym uczestnikom ruchu.

Parkując, warto uważać na to, by:

 • bezprawnie nie zajmować miejsc dla niepełnosprawnych,
 • nie zastawiać innych aut,
 • nie zastawiać bram wjazdowych i garażowych,
 • nie parkować na dwóch miejscach jednocześnie,
 • zatrzymać się w takiej odległości od sąsiedniego pojazdu, by kierowca mógł do niego wsiąść, a wysiadając z auta – delikatnie otwierać drzwi, uważając na pojazd zaparkowany obok.

Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!