Kiedy można liczyć na dopłatę do odszkodowania za wypadek samochodowy?

Coraz więcej Polaków, po wypadkach, decyduje się na skierowanie sprawy do sądu z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ofiary oczekują znacznie większych odszkodowań za szkody niemajątkowe niż oferują firmy ubezpieczeniowe. 

Kiedy można liczyć na dopłatę do odszkodowania za wypadek samochodowy

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy to norma, nie daj się złapać!

Zacznijmy od tego że dopłata do odszkodowania jest zupełnie innym rodzajem płatności niż zadośćuczynienie. Tymczasem odszkodowanie dotyczy tylko szkód materialnych – uszkodzonego samochodu. Zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe to z kolei próba zrekompensowania negatywnych doświadczeń, takich jak ból, cierpienie, utrata zdrowia. 

Jeśli zostałeś ranny w wypadku, odszkodowanie za szkody niemajątkowe nie jest jedyną płatnością, o jaką możesz się ubiegać. Możliwych płatności przewidzianych w polskim Kodeksie Cywilnym jest znacznie więcej, a w szczególności:

  • Zwrot kosztów leczenia, podróży do placówek medycznych, rehabilitacji, leków itp. – art. 444 § 1 kc.
  • Naprawienie wyrządzonej szkody, cierpienia fizycznego i psychicznego – art. 445 § 1 kc.
  • Odszkodowanie za utracone zarobki w wyniku nieszczęśliwego wypadku i późniejszego leczenia – art. 361 § 2 kc
  • Renta wypłacana w związku z długoletnim leczeniem, rehabilitacją lub opieką, a także renta dodatkowa wyrównująca różnicę w dochodach uzyskanych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskanych przez niego po wypadku – art. 444 § 2 Kodeksu Cywilnego.
  • Jednorazowy zasiłek, który pozwoli na przekwalifikowanie się lub rozpoczęcie działalności gospodarczej w przypadku niepełnosprawności poszkodowanego – art. 447 Kodeksu Cywilnego.

Osoby, których bliscy zmarli w wyniku wypadku drogowego mogą ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z art. 446 § 4 polskiego Kodeksu Cywilnego. Ponadto ubezpieczyciel, który ubezpieczył odpowiedzialność cywilną sprawcy, musi zwrócić koszty leczenia i pochówku ofiary śmiertelnej tym, którzy ponieśli te koszty. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku z odpowiednim oświadczeniem do ubezpieczyciela sprawcy, czyli zgłoszenie obrażeń i szkód oraz złożenie wszystkich dokumentów uzasadniających zajście wypadku i otrzymanych obrażeń. Ofiara ma co do zasady 3 lata od daty zdarzenia. Z upływem tego czasu roszczenia wygasają. Jeśli sprawa miała naprawdę poważne konsekwencje (ofiara cierpi na problemy zdrowotne przez ponad 7 dni), zostanie to uznane za przestępstwo. W takich sytuacjach roszczenia wygasają po 20 latach od zdarzenia. Najbardziej kłopotliwe dla poszkodowanych jest ustalenie wysokości upragnionego odszkodowania. Jeżeli szkody materialne, można dokładnie określić, to bardzo trudno jest ocenić stan twojego zdrowia i cierpienia. Cała trudność polega na tym, że straty są niematerialne, a odszkodowanie musi być wyrażone w kategoriach pieniężnych. W konsekwencji występują ogromne rozbieżności w oferowanym przez ubezpieczyciela odszkodowaniu z tym, którego żąda poszkodowany. Firmy odszkodowawcze i prawnicy ds. odszkodowań w oparciu o doświadczenie i orzecznictwo często mówią ofiarom, o jakie kwoty mogą się zwrócić.

Dopłata do odszkodowania: sprawdź, kiedy to możliwe

Jeżeli poszkodowany w wypadku, chce wystąpić z roszczeniem na własną rękę, to może i powinien określić wysokość odszkodowania, jakie chce otrzymać. Ubezpieczyciel może się z nią nie zgodzić i zaoferować niższą kwotę wypłat – poszkodowany nie powinien „od razu skapitulować”, konieczne jest napisanie skargi na decyzje zakładu ubezpieczeń do wyższego organu tego samego zakładu ubezpieczeń. Jeżeli skarga nie przyniesie pozytywnego wyniku, możliwe jest złożenie skargi do Rzecznika Finansowego, który jest specjalnym organem właściwym mającym na celu ochronę praw pokrzywdzonych.

Wysokość odszkodowania musi być „adekwatna”, czyli zrekompensować poniesione straty niematerialne. Kompensacja nie może być obliczona na podstawie jednolitych algorytmów. Dlatego tak ważne jest podanie szczegółowych przyczyn roszczeń, które należy dołączyć do roszczenia o odszkodowanie. Im bardziej szczegółowo poszkodowany opisuje wszystkie straty, jakie poniósł w związku z wypadkiem, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzyma wymagane odszkodowanie.

Pierwsza wycena naprawy zniszczonego auta po kolizji jest tylko i wyłącznie propozycją wysokości odszkodowania. Dopłata do odszkodowania z OC, by stała się faktem, musi jednak zostać odpowiednio umotywowana. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy sprawdzić kosztorys szkody komunikacyjnej. Jeśli będą w nim błędy dopłata do odszkodowania OC po prostu się będzie należeć! – źródło: heleper-cpp.pl

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 3 listopada 1994 r. (sygn. akt: III APr 43/94) orzekł, że wysokość odszkodowania nie może mieć charakteru symbolicznego. Sędziowie zwrócili również uwagę na odszkodowawczy charakter wypłat i wskazali, że: zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową powinno obejmować zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, na którą składa się cierpienie fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienie psychiczne, składające się z negatywnych uczuć doznawanych bądź w związku z cierpieniem fizycznym, bądź w związku z konsekwencjami uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, zwłaszcza jeśli jest to uszkodzenie trwałe lub nieodwracalne.


Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!