Dziura w jezdni a odszkodowanie – kto powinien je wypłacić?

Uszkodzenie auta w wyniku niedoskonałości jezdni może się zdarzyć każdemu. Co zrobić w takiej sytuacji? Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą? Gdzie szukać podmiotu odpowiedzialnego za drogę, na której mieliśmy nieprzyjemne zdarzenie?

Dziura w jezdni a odszkodowanie

  1. Naprawa wyrządzonej szkody – jakie uzyskać odszkodowanie za dziurę w drodze?
  2. Odszkodowanie za dziurę w jezdni – kto je wypłaca?
  3. Odszkodowania powypadkowe – o czym pamiętać po wystąpieniu zdarzenia?
  4. Jakie dokumenty trzeba złożyć aby uzyskać odszkodowanie za naprawienie szkody?

Naprawa wyrządzonej szkody – jak uzyskać odszkodowanie za dziurę w drodze?

Każda droga, po której się poruszamy, ma swojego zarządcę. Czasem są to osoby lub firmy prywatne, jednak w większości przypadków za konkretny odcinek odpowiada gmina lub inny podmiot dbający o dany teren. Kwestie te są dokładnie regulowane przez ustawę o drogach publicznych z 21 marca 1985 r, w której znajdziemy zapis o tym, że zarządca drogi jest zobowiązany do utrzymania jej w odpowiednim stanie. Jeżeli więc uszkodzimy swoje auto w wyniku dziury, nierówności lub innej formy uszkodzenia nawierzchni, możemy ubiegać się za to o stosowne odszkodowanie. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://porownywarki-ubezpieczen.pl/.

Odszkodowanie za dziurę w jezdni – kto je wypłaca?

Odpowiedzialność odszkodowawcza za usterkę w wyniku najechania na dziurę lub inną niedoskonałość drogi spoczywa na jej zarządcy. Aby móc się ubiegać o zadośćuczynienie, jako poszkodowani musimy również spełnić szereg procedur i formalności. Pierwszym krokiem jest określenie, kim dokładnie jest zarządca drogi na której doszło do zdarzenia. Mamy tutaj do wyboru kilka możliwości:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: pod jej opieką znajdują się autostrady, drogi krajowe i ekspresowe;
  • urząd wojewódzki: zajmuje się drogami wojewódzkimi;
  • urząd powiatu: dba o drogi powiatowe;
  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta: sprawuje pieczę nad drogami gminnymi.

Gdy już wiemy, do kogo powinniśmy się zgłosić po uzyskanie odszkodowania, kolejnym krokiem będzie zebranie odpowiednich dokumentów, a także działania podjęte przez nas bezpośrednio po samym zdarzeniu. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://porownywarki-ubezpieczen.pl/n/dziura-jezdni-odszkodowanie-uszkodzone-kolo.

Odszkodowania powypadkowe – o czym pamiętać po wystąpieniu zdarzenia?

W momencie powstania szkody powinniśmy podjąć pierwsze czynności, aby później być w stanie uzyskać odszkodowanie. Powodzenie naszych działań zależy w dużej mierze od tego, czy będziemy w stanie udowodnić że uszkodzenie auta nastąpiło w konsekwencji złego stanu drogi. Dlatego powinniśmy dokładnie sfotografować miejsce zdarzenia i powstałe usterki. Dobrym pomysłem jest również zebranie świadków, spisanie ich danych i oświadczeń oraz dołączenie podobnego materiału do wniosku o naprawienie szkody majątkowej. Musimy również przygotować się na to, że zarządca drogi może odmówić nam wypłaty odszkodowania uznając, że uszkodzenie nie nastąpiło w wyniku jego winy. W takiej sytuacji jednak ma on obowiązek udowodnić swoje stanowisko.

Jakie dokumenty trzeba złożyć aby uzyskać odszkodowanie za naprawienie szkody?

Podstawowym dokumentem, jaki musimy złożyć by uzyskać odszkodowanie powypadkowe jest sam wniosek o jego wypłatę. Dodatkowo powinniśmy dołączyć protokół policyjny – jeżeli zdecydowaliśmy się wzywać patrol – lub własny, dokładnie opisujący całe zdarzenie i wskazujący szkody wyrządzone w konsekwencji zdarzenia. Do niego dołączamy również zdjęcia miejsca zdarzenia oraz usterek, jakie powstały w wyniku wjechania w dziurę lub inny uszczerbek w jezdni. Nie możemy zapomnieć także o zeznaniach i danych świadków, które wcześniej zebraliśmy.


Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!