Umowa kupna sprzedaży motocykla – wszystko co musisz wiedzieć

Umowa kupna sprzedaży jest dokumentem potwierdzającym fakt nabycia pojazdu. W tego typu umowie sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego prawo do własności rzeczy a także jej wydania. Tym samym kupujący zobowiązuje się do odebrania rzeczy oraz zapłacenia sprzedawcy określonej kwoty, której wysokość wspólnie ustalili. Sama procedura zakupu lub sprzedaży nie jest zbyt problematyczna, oczywiście poza ustaleniem czy przedmiot umowy jest wart swojej ceny. Spisanie umowy zabezpiecza zarówno interes sprzedającego jak i kupującego.

O czym należy pamiętać przy zakupie używanego motocykla

Umowa kupna sprzedaży – w jakiej formie może być zawarta?

Umowa kupna sprzedaży motocykla wchodzi w życie wywołując skutki prawne w momencie złożenia przez obie strony zgodnych oświadczeń woli. Nie istnieją dotychczas przepisy kształtujące jej formę, dlatego też umowa tego typu może zostać zawarta również ustnie. Jednakże najbardziej pożądaną formą jej zawarcia jest forma pisemna, która jest niezbędna do przedstawienia jej w wydziale komunikacji lub w urzędzie skarbowym (wyliczenie podatku od kupna pojazdu na deklaracji PCC-3, masz na to 14 dni). Również w ewentualnych kwestiach spornych jej posiadanie może rozwiązać konflikt. Od daty podpisania umowy sprzedaży zależy data przerejestrowania pojazdu na kupującego. Zazwyczaj było to 30 dni, jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną termin ten został przedłużony do 180 dni. 

Co umowa sprzedaży powinna zawierać?

Każda umowa sprzedaży powinna zawierać istotne dane, weryfikujące zarówno tożsamość osób dokonujących transakcji oraz szczegółowe informacje na temat pojazdu.

Niezbędne dane jakie ten rodzaj umowy powinien zawierać to: data i miejsce zawarcia umowy, dokładne dane sprzedającego i kupującego umożliwiające potwierdzenie ich tożsamości (numer dokumentu tożsamości) oraz bardzo szczegółowy opis przedmiotu transakcji.

Opis przedmiotu, w tym wypadku motocykla, powinien zawierać: markę lub model motocykla, rok produkcji, numer podwozia, numer silnika, numer rejestracyjny, aktualny przebieg, kolor karoserii.

Ponadto umowa sprzedaży musi zawierać także cenę sprzedaży pojazdu zarówno w formie liczbowej jak i słownej. Poniżej powinno znajdować się oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu, oraz informacja o tym, kiedy motocykl zostanie przekazany kupującemu.

Dla jasności warto też określić, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy. Na samym dole umowy można także umieścić innego typu ustalenia, na które obydwie strony wyraziły zgodę, które są korzystne zarówno dla kupującego jak i sprzedającego a jednocześnie nie naruszaj przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sposoby realizacji transakcji umowy kupna sprzedaży

Wysokość kwoty, która została określona w umowie kupna sprzedaży może być przekazana gotówką, bezpośrednio do rąk sprzedającego lub przelewem na wskazany numer konta bankowego. Czasem jednak strony decydują się na zaliczkę lub zadatek. Czym różnią się te dwie formy płatności?

Podczas końcowej transakcji zarówno zaliczka jak i zadatek są wliczane w cenę pojazdu. Zaliczka jest tracona przez osobę, która dokona zerwania umowy – jeśli będzie to nabywca, wówczas zatrzymuje ją sprzedający, natomiast jeśli to sprzedający się rozmyśli, wówczas zobowiązany jest zwrócić zaliczkę kupującemu.

O zadatku mówimy wówczas, kiedy zostanie on zawarty w umowie przedwstępnej i wręczony sprzedawcy z chwilą jej zawarcia. Kwoty zapłacone wcześniej lub później nie mogą stanowić zadatku. Znajomość tych dwóch pojęć pomoże w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej.


Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!