Czy obowiązek ewidencji czasu pracy dotyczy również kierowcy busa do 3,5 tony?

Rynek transportu i spedycji jest dziś wysoko rozwinięty. Transport krajowy i zagraniczny odbywa się w zasadzie 24 godziny na dobę, ponieważ przepływ towarów w zasadzie nie ustępuje. Istnieje jednak wiele regulacji związanych z tą dziedziną gospodarki, a wśród nich jest między innymi obowiązek ewidencjonowania pracy kierowców. Czynność ta jest niezbędna, ponieważ przekroczenie czasu pracy może skutkować nałożeniem wysokich kar. Tyczy się to zwłaszcza pojazdów ciężarowych, w których obowiązkowo montowane są tachografy. Ewidencjonuje się także czas pracy kierowców mniejszych pojazdów, które w tachograf nie są wyposażone. Najczęściej są to pojazdy dostawcze do 3.5 tony.

Czy obowiązek ewidencji czasu pracy dotyczy również kierowcy busa do 3,5 tony?

Jak wygląda obecnie ewidencja czasu pracy kierowców busa do 3,5 tony? To nic innego jak okres od rozpoczęcia do czasu zakończenia wykonywania swoich obowiązków. W tym czasie kierowca prowadzi samochód, bierze udział w załadunku i rozładunku oraz wykonuje wszelkie inne czynności, które należą do jego zakresu pracy. Do czasu pracy zaliczamy również okres oczekiwania kierującego pojazdem do załadunku bądź rozładunku.W czasie jego pracy obowiązują oczywiście przerwy na odpoczynek.

W przypadku, gdy kierowca pracuje w 24 godzinnym wymiarze pracy to na każde 6 godzin jazdy przysługuje mu prawo do 15 minut odpoczynku, który jest wliczany do czasu pracy. W czasie 24 godzin kierowca ma obowiązek uczestnictwa w przerwie, która powinna trwać 11 godzin. W tym czasie pracownik najczęściej wykorzystuje przerwę na sen w miejscu postoju. To oznacza, że w każdym tygodniu kierowcy przysługuje 35 godzin odpoczynku.

Ewidencja czasu pracy kierowcy busa do 3,5 tony jest czynnością niezbędną. Prowadzenie jej jest podstawą do właściwego obliczenia wynagrodzenia dla pracownika kierującego. Dokładne ewidencjonowanie pozwoli uniknąć też przykrych konsekwencji na wypadek zewnętrznych kontroli. Dokumentacja powinna zawierać liczbę przepracowanych godzin w dobie oraz godziny nadliczbowe. Uwzględnia się też prace w godzinach nocnych oraz wszelkie dni, które ustawowo są wolne od pracy.

Zważając na rozwój technologii ewidencja czasu pracy jest dzisiaj znacznie łatwiejsza. W pojazdach instalowane są nowoczesne urządzenia GPS, które pozwalają zliczać czas pracy kierowcy. Zamontowane urządzenia przesyłają dane z pojazdów do systemu zarządzania flotą, dzięki którym można z łatwością pobrać raporty podroży wraz z pełnymi danymi przebiegu tras oraz czasu, w którym się one odbywały.


Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!