Komu jest potrzebna licencja transportowa?

O tym, komu jest potrzebna licencja transportowa, decydują przepisy ustawy. W praktyce licencji potrzebują ci kierowcy, którzy przewożą osoby lub ładunek w celu zarobkowym. Szczegóły w tym zakresie oraz informacje o tym, czym jest licencja transportowa zawiera Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wszystkie szczegóły na ten temat zawarte są także na stronie internetowej BOS Licencje Transportowe.

licencja transportowa

Gdzie można uzyskać licencję transportową?

Licencję uzyskać można w starostwie właściwym dla siedziby firmy i wydaje ją lokalny Zarząd Dróg i Transportu na pisemny wniosek. Licencja wydawana jest na okres minimum dwóch lat. Licencja dotyczy transportu krajowego. Jeśli kierowca zamierza poruszać się poza granica Polski potrzebuje osobny dokument, o który wnioskuje się w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Licencja transportowa jest odpłatna i jej koszt zaczyna się od 320 zł za licencję na okres od 2 do 15 lat w wypadku licencji krajowej. Ceny licencji międzynarodowej zaczynają się od kwoty 4000 zł.

Najczęściej licencja transportowa wydawana jest w ciągu 14 dni. Termin ten nie może przekroczyć 2 miesięcy. Jeśli we wniosku pojawiły się uchybienia i konieczne jest jego uzupełnienie, urząd wzywa osobę składającą wniosek – albo telefonicznie albo pisemnie. Zazwyczaj po uzupełnieniu wniosku licencja wydawana jest dość szybko. Nie zdarza się, by w urzędzie pojawiały się w związku z tym nadmierne trudności.

Jak otrzymać licencję transportową?

Aby otrzymać licencję, konieczne jest spełnienie kilku warunków, najbardziej kłopotliwym może okazać się Certyfikat Kompetencji Zawodowych, ponieważ należy wtedy zdać egzamin przed komisją w Instytucie Transportu Samochodowego. Egzamin jest płatny i składa się z dwóch części: pisemnej teoretycznej oraz praktycznej.

Ponadto, aby posiadać licencję, trzeba mieć zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie posiadania zdolności finansowej. Wymagane są również dane przedsiębiorstwa, takie jak REGON, czy NIP.

Nie wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych muszą mieć Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Na każdą licencję musi przypadać minimum jeden certyfikat. Może zdarzyć się tak, że osoba występująca o licencję działa na mocy użyczenia przez kogoś certyfikatu. W praktyce oznacza to, że właściciel przedsiębiorstwa starający się o licencję może ją uzyskać wtedy gdy sam certyfikatu nie ma, ale zatrudnia w ramach umowy cywilnoprawnej kierowcę z ważnym certyfikatem.

Transport osób lub towarów bez ważnej licencji transportowej wiąże się z mandatem w wysokości 12000 zł. Licencja transportowa może być zawieszona lub odebrana. Jeśli któryś z warunków koniecznych do tego, by posiadać licencję wygasa (np. utrata certyfikatu, zawieszenie działalności), licencja przestaje być ważna.

Jeśli ktoś wiezie swoich pracowników do pracy, chociażby wtedy, gdy prowadzi firmę budowlaną i przewozi pracowników na miejsce budowy nie potrzebuje licencji transportowej, ponieważ nie jest to przewożenie odpłatne. Jedynie w wypadku transportu wykonywanego w ramach działalności zarobkowej potrzebna jest licencja transportowa.


Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!