Fiat wyróżnił absolwentów uczelni

Konkurs o nagrodę Grupy Fiat jest ogłaszany corocznie już od piętnastu lat i realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym Fiata (CRF), Spółką Fiat Polska oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.
Zgodnie z umową, za najlepsze, wyłonione w drodze konkursu, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz prace magisterskie i inżynierskie o szeroko rozumianej tematyce motoryzacyjnej, przyznawane są specjalne nagrody finansowane przez CRF, Fiat Auto Poland oraz inne spółki z grupy Fiat – Magneti Marelli, Teksid Iron Poland, Fiat Powertrain Technologies.

Informacja: Fiat

Nagrody Fiat Dzisiejszej uroczystości wręczenia nagród w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej przewodniczył Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik. W uroczystości wzięli udział nagodzeni autorzy prac, przedstawiciele Fiata, wykładowcy i pracownicy Politechniki Warszawskiej.

Na Politechnice Warszawskiej w tym roku laureatami zostało sześć osób. Nagrodzone zostały 2 rozprawy doktorskie oraz 4 prace magisterskie.
Przypomnijmy, że dwa miesiące wcześniej, 03.04.2012 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach wręczone zostały już nagrody laureatom konkursu z Politechniki Śląskiej (6 prac) i Akademii Techniczno-Humanistycznej (5 prac).
Zatem na w/w trzech uczelniach w tej edycji konkursu za rok 2011 nagrodzono razem 17 prac (1 rozprawa habilitacyjna, 4 doktorskie oraz 10 prac magisterskich i 2 inżynierskie).
Wszyscy nagrodzeni tegoroczni autorzy prac otrzymali nagrodę w wysokości 4 000 złotych.

Od początku trwania konkursu, tj. w latach 1997 – 2011, łącznie zostały nagrodzone 283 prace, w tym: 4 rozprawy habilitacyjne i 103 doktorskie oraz 170 prac magisterskich i 6 inżynierskich.
Grupa Fiata m.in. w ten sposób wspiera młodych naukowców, których pasją jest tematyka motoryzacyjna /nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i metody badawcze/. Nagrodzone  opracowania  mogą mieć zastosowanie w praktyce – bezpośrednio w fabrykach lub w Centrum Badawczym Fiata.

Przypomnijmy także, że Grupa Fiat nagradza corocznie również dzieci swoich pracowników, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, na poziomie świadectw dojrzałości, dyplomów magisterskich, inżynierskich, lekarskich oraz licencjackich. Konkurs jest przeprowadzany w tych krajach, gdzie Fiat ma swoje zakłady produkcyjne. W Polsce w tym konkursie,
w dotychczasowych XVI edycjach, przyznano łącznie 2706 nagród o łącznej wartości ponad 10 mln złotych.

Wykaz osób, które uzyskały stypendium FIATA za najlepszą pracę dyplomową  w roku akademickim 2010/2011 na Politechnice Warszawskiej  zgłoszoną na XV Konkurs

Informacja: Fiat


Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!