Wpisy

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2013)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2013) moc: 105 (KM) średnie spalanie: 6 (l/100 km) Inny

Fiat Doblo Cargo 2,0Multijet DPF (135KM) M6 (2013)

/
Fiat Doblo Cargo 2,0Multijet DPF (135KM) M6 (2013) moc: 135 (KM) średnie spalanie: 5.7 (l/100 km) Kombi

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet DPF (105KM) M5 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet DPF (105KM) M5 (2017) moc: 105 (KM) średnie spalanie: 5.2 (l/100 km) Kombi cena: 78167 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2013)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2013) moc: 105 (KM) średnie spalanie: 5.5 (l/100 km) Kombi

Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (80KM) M5 (2016)

/
Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (80KM) M5 (2016) moc: 80 (KM) Kombi cena: 75153 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,4T-Jet 16v (120KM) M6 (2016)

/
Fiat Doblo Cargo 1,4T-Jet 16v (120KM) M6 (2016) moc: 120 (KM) średnie spalanie: 7.2 (l/100 km) Van / Minibus cena: 71771 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,4MPI 16V (95KM) M5 (2013)

/
Fiat Doblo Cargo 1,4MPI 16V (95KM) M5 (2013) moc: 95 (KM) średnie spalanie: 7.3 (l/100 km) Kombi

Fiat Doblo Cargo 1,4T-Jet 16v (120KM) M6 (2016)

/
Fiat Doblo Cargo 1,4T-Jet 16v (120KM) M6 (2016) moc: 120 (KM) średnie spalanie: 7.2 (l/100 km) Kombi cena: 76445 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (90KM) M5 (2014)

/
Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (90KM) M5 (2014) moc: 90 (KM) średnie spalanie: 5.1 (l/100 km) Kombi cena: 77429 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017) moc: 120 (KM) Van / Minibus cena: 70049 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017) moc: 120 (KM) Kombi cena: 77552 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2013)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2013) moc: 105 (KM) średnie spalanie: 6 (l/100 km) Kombi

Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (95KM) M5 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (95KM) M5 (2017) moc: 95 (KM) Kombi cena: 76014 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2014)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2014) moc: 105 (KM) średnie spalanie: 6 (l/100 km) Kombi cena: 81832 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet DPF (105KM) M5 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet DPF (105KM) M5 (2017) moc: 105 (KM) średnie spalanie: 5.2 (l/100 km) Kombi cena: 69926 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,4T-Jet Natural Power CNG (120KM) M6 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,4T-Jet Natural Power CNG (120KM) M6 (2017) moc: 120 (KM) średnie spalanie: 7.4 (l/100 km) Van / Minibus cena: 76445 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017) moc: 120 (KM) Kombi cena: 74108 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (90KM) M5 (2013)

/
Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (90KM) M5 (2013) moc: 90 (KM) średnie spalanie: 5.1 (l/100 km) Kombi

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2013)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v PDF (105KM) M6 (2013) moc: 105 (KM) średnie spalanie: 5.4 (l/100 km) Kombi

Fiat Doblo Cargo 2,0Multijet DPF (135KM) M6 (2014)

/
Fiat Doblo Cargo 2,0Multijet DPF (135KM) M6 (2014) moc: 135 (KM) średnie spalanie: 5.6 (l/100 km) Kombi cena: 82103 PLN

Fiat Doblo Cargo 2,0Multijet DPF (135KM) M6 (2012)

/
Fiat Doblo Cargo 2,0Multijet DPF (135KM) M6 (2012) moc: 135 (KM) średnie spalanie: 5.6 (l/100 km) Inny

Fiat Doblo Cargo 2,0Multijet DPF (135KM) M6 (2012)

/
Fiat Doblo Cargo 2,0Multijet DPF (135KM) M6 (2012) moc: 135 (KM) średnie spalanie: 5.6 (l/100 km) Kombi

Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (90KM) M5 (2014)

/
Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (90KM) M5 (2014) moc: 90 (KM) średnie spalanie: 5 (l/100 km) Kombi cena: 69077 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (90KM) M5 (2012)

/
Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (90KM) M5 (2012) moc: 90 (KM) średnie spalanie: 4.9 (l/100 km) Inny

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017) moc: 120 (KM) Van / Minibus cena: 74415 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet DPF (105KM) M5 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet DPF (105KM) M5 (2017) moc: 105 (KM) średnie spalanie: 5.2 (l/100 km) Van / Minibus cena: 76445 PLN

Fiat Doblo Cargo 1.4MPI 16V | 95KM

/
Fiat Doblo Cargo 1.4MPI 16V | 95KM moc: 95 (KM) średnie spalanie: 7 (l/100 km) Kombi

Fiat Doblo Cargo 1,4MPI 16V (95KM) M5 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,4MPI 16V (95KM) M5 (2017) moc: 95 (KM) średnie spalanie: 7.3 (l/100 km) Kombi cena: 62853 PLN

Fiat Doblo Cargo 1.3JTD Multijet | 90KM

/
Fiat Doblo Cargo 1.3JTD Multijet | 90KM moc: 90 (KM) średnie spalanie: 4.8 (l/100 km) Kombi

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2016)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2016) moc: 120 (KM) Van / Minibus cena: 82964 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (95KM) M5 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,3JTD Multijet (95KM) M5 (2017) moc: 95 (KM) Kombi cena: 71217 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017)

/
Fiat Doblo Cargo 1,6Multijet 16v (120KM) M6 (2017) moc: 120 (KM) Kombi cena: 82410 PLN

Fiat Doblo Cargo 1,4MPI 16V (95KM) M5 (2016)

/
Fiat Doblo Cargo 1,4MPI 16V (95KM) M5 (2016) moc: 95 (KM) średnie spalanie: 7.3 (l/100 km) Van / Minibus cena: 61685 PLN