Za co można stracić prawo jazdy? 2019 rok

Prawo jazdy to dla wielu część pracy, ogromna pasja albo zwyczajne ułatwienie w życiu. Bez względu na to, do której z grup się zaliczasz, z pewnością nie chcesz stracić tego dokumentu.

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze wykroczenia, za które można stracić prawo jazdy. Na wstępie warto zaznaczyć, że czasami lepiej jest wezwać pomoc drogową i zostać przetransportowanym w bezpieczne miejsce niż narażać na niebezpieczeństwo siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie w sytuacji, w której zauważasz, że Twój samochód nie do końca jest sprawny lub nagle przestał prawidłowo funkcjonować. To samo tyczy się małej stłuczki, po której ruszysz w dalszą drogę samochodem, a okazać się może, że uszkodzenia są spore, tylko z zewnątrz niewidoczne mocno.

Dbanie o bezpieczeństwo powinno być priorytetem każdego kierowcy

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu

Polskie prawo dopuszcza jazdę samochodem posiadając dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi wynoszącą <0,2 ‰ (promila) i <0,1 mg w wydychanym powietrzu. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 – Art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( U.W.T.P.A.).

Stan nietrzeźwości zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość – Art. 46 ust. 3 U.W.T.P.A. lub Art. 115 § 16 KK.

Co grozi za jazdę po spożyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila):

 • 10 punktów karnych,

 • jest to wykroczenie,

 • grzywna w wysokości od 50 złotych do 5000 złotych,

 • od 6 miesięcy do 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów,

 • od 5 do 30 dni pozbawienia wolności.

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila):

 • 10 punktów karnych,

 • jest to przestępstwo,

 • grzywna, która uzależniona jest od dochodów,

 • do 2 lat pozbawienia wolności, a do 12 lat w wypadku recydywistów i sprawców wypadków śmiertelnych,

 • od 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów,

 • od 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej.

Prowadzenie po spożyciu alkoholu tyczy się zarówno kierowców samochodów, jak i rowerzystów. Przyłapany na jeździe pod wpływem otrzyma mandat, ale także w drodze sądowej można zakazać takiej osobie prowadzenia wszelkich pojazdów innych niż mechaniczne w przedziale od sześciu miesięcy do trzech lat. Jednak jeśli rowerzysta w czasie sądowego zakazu wsiądzie na rower, grożą mu trzy lata więzienia bez względu na to, czy będzie jechał pod wpływem alkoholu czy nie.

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję

Policja zobowiązana jest zatrzymać prawo jazdy na drodze w sytuacji, gdy:

 • kierujący ma zakaz prowadzenia samochodu,

 • prawo jazdy kierowcy straciło ważność,

 • prawo jazdy jest nieczytelne,

 • istnieje prawdopodobieństwo podrobienia dokumentu,

 • zgromadzenie 24 punktów karnych w przeciągu roku za naruszanie przepisów ruchu drogowego,

 • istnieje uzasadnione podejrzenie, że kierowca jest nietrzeźwy lub po zażyciu narkotyków,

 • wcześniej postanowiono zatrzymać kierującemu prawo jazdy, a ten nadal porusza się samochodem,

 • kierowca spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno na trzeźwo jak i po spożyciu alkoholu,

 • zostanie stwierdzony brak dokumentu potwierdzającego badanie techniczne auta,

 • kierowca przekroczy prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym.

Przewóz większej liczby osób niż dopuszczalna

Przewożenie większej niż dopuszczalna liczba osób może spowodować utratę prawa jazdy na trzy miesiące. Za dodatkową osobę w aucie trzeba zapłacić 100 złotych mandatu i 1 punkt karny. Im więcej osób, tym wyższy mandat. Utrata prawa jazdy na okres trzech miesięcy grozi kierowcy, który przewozi trzy osoby więcej niż dopuszczalna liczba według danego samochodu.

Jeżeli zdarzy Ci się nawet drobny wypadek, nie ryzykuj dalszą jazdą, tylko wezwij pomoc drogową. Pracownik sprawdzi stan techniczny pojazdu i odholuje go lub naprawi na miejscu.

Przekroczenie prędkości o 50 km/h

Kierowca przekraczający dozwoloną prędkość na terenie zabudowanym o 50 km/h może stracić prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Prawo nie stanowi wyjątku. Dokument może utracić osoba doświadczona, mająca na swoim koncie sporo punktów lub nowicjusz dopiero po egzaminie na prawo jazdy. Jedyną możliwością odstąpienia od zatrzymania uprawnień jest sytuacja, w której kierowca działał w celu uchylenia bezpośredniego, jeśli niebezpieczeństwa nie dało się uniknąć, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze, przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

Przy okazji, warto zapamiętać standardowe limity prędkości samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a także motocykli:

 • na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h,

 • na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej posiadającej dwa pasy ruchu – 100 km/h,

 • na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,

 • na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

 • na autostradzie – 140 km/h.

Osoba, która zostanie pozbawiona prawa do poruszania się samochodem, nie przestanie jeździć, to trzymiesięczny okres zostanie przedłużony o kolejne trzy miesiące. Podczas ewentualnego kolejnego zatrzymania przez policję w przedłużonym okresie, starosta zobowiązany jest wydać decyzję o cofnięciu uprawnień do prowadzenia samochodu. Po takim cofnięciu, kierowca, by móc pełnoprawnie poruszać się samochodem po drogach, będzie musiał ponownie zdać egzamin.

Artykuł powstał przy współpracy z pomocą drogową z Poznania (https://www.pomocdrogowa.w.poznaniu.pl/).


Podobne wpisy:

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco!