Wpisy

Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) M5 (2007)

/
Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) M5 (2007) moc: 129 (KM) średnie spalanie: 7.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.8 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) A4 (2009)

/
Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) A4 (2009) moc: 129 (KM) średnie spalanie: 7.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.7 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 2,2D-4D (180KM) M6 (2009)

/
Toyota Corolla Verso 2,2D-4D (180KM) M6 (2009) moc: 180 (KM) średnie spalanie: 6.8 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.8 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) M5 (2009)

/
Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) M5 (2009) moc: 129 (KM) średnie spalanie: 7.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.8 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 1,6VVT-i (110KM) M5 (2007)

/
Toyota Corolla Verso 1,6VVT-i (110KM) M5 (2007) moc: 110 (KM) średnie spalanie: 7.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.7 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 2,2D-4D (136KM) M6 (2009)

/
Toyota Corolla Verso 2,2D-4D (136KM) M6 (2009) moc: 136 (KM) średnie spalanie: 6.4 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 9.4 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 2,2D-4D (180KM) M6 (2007)

/
Toyota Corolla Verso 2,2D-4D (180KM) M6 (2007) moc: 180 (KM) średnie spalanie: 6.8 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 8.8 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 1,6VVT-i (110KM) M5 (2009)

/
Toyota Corolla Verso 1,6VVT-i (110KM) M5 (2009) moc: 110 (KM) średnie spalanie: 7.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.7 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 2,2D-4D (136KM) M6 (2007)

/
Toyota Corolla Verso 2,2D-4D (136KM) M6 (2007) moc: 136 (KM) średnie spalanie: 6.4 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 9.4 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) A4 (2007)

/
Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) A4 (2007) moc: 129 (KM) średnie spalanie: 7.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.7 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) M5 (2005)

/
Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) M5 (2005) moc: 129 (KM) średnie spalanie: 7.7 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 10.8 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 1,6VVT-i (110KM) M5 (2005)

/
Toyota Corolla Verso 1,6VVT-i (110KM) M5 (2005) moc: 110 (KM) średnie spalanie: 7.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.7 (s) Van / Minibus

Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) A4 (2005)

/
Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i (129KM) A4 (2005) moc: 129 (KM) średnie spalanie: 7.5 (l/100 km) przyspieszenie 0-100 km/h: 12.7 (s) Van / Minibus